Καλλιέργεια ελιάς στη Χαλκιδική

Η καλλιέργεια ελιάς στη Χαλκιδική χρονολογείται εδώ και αρκετές εκατονταετίες και σήμερα συναντάται στις περισσότερες περιοχές της Χαλκιδικής, οι οποίες είναι κυρίως:

  • Η Νέα Όλυνθος
  • Ο Άγιος Μάμας
  • Η Ορμύλια
  • Τα Σήμαντρα
  • Ο Πολύγυρος

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγκυρα στοιχεία της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης Χαλκιδικής, σήμερα, η καλλιέργεια ελιάς στη Χαλκιδική έχει έκταση 310.000 στρέμματα, στα οποία υπάρχουν 5.200.000 δένδρα. Επίσης, ο νομός Χαλκιδικής έρχεται πρώτος μεταξύ άλλων νομών της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου στην παραγωγή ελαιολάδου. Η ετήσια παραγωγή κυμαίνεται γύρω στους 100.000 τόνους εκ των οποίων περίπου 900 τόνοι είναι αγουρέλαιο Χαλκιδικής.

Καλλιεργούμενες ποικιλίες ελιάς

Οι επικρατέστερες ντόπιες ποικιλίες είναι:

  • Η Χονδροελιά Χαλκιδικής
  • Η Ελιά Χαλκιδικής
  • Η Στρογγυλολιά (γαλανή, πρασινολιά)
Η Στρογγυλολιά
Η Στρογγυλολιά
Η Ελιά Χαλκιδικής
Η Ελιά Χαλκιδικής

Η χονδροελιά διαφέρει ελαφρώς με την ελιά Χαλκιδικής ως προς ορισμένα φυσιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, αλλά συγκομίζονται την ίδια περίοδο. Τέλος, η παραγωγή πράσινης ελιάς ανέρχεται στους 80.000 τόνους ετησίως.